Reisen hit - med bil

Her er en oversikt over avstander til/fra og innenfor Telemark:

KM avstandstabell (under utarbeidelse)

Veinettet til Telemark ledes hovedsakelig gjennom hovedveiene E-18, E-134 og RV 36. 
E-18 går fra Svenskegrensen ved Ørje, gjennom Oslo og Drammen og langs kysten via nedre Telemark til Kristiansand.
E-134 strekker seg fra Oslofjordtunellen via Drammen, Notodden, Seljord og øvre Telemark til Karmøy på Vestlandet.
RV 36 går fra Porsgrunn via Ulefoss og Bø til Seljord og binder de to europaveiene sammen.

buss

Reisen hit - med tog og buss

 

Jernbanetilbudet omfatter Sørlandsbanen med Bø og Lunde som sentrale stasjoner og Vestfoldbanen fra Oslo/Drammen til Porsgrunn og Skien.

Et godt utbygd ekspressbussnett dekker innfarten til alle deler innad i fylket. Telemark Bilruter og Vy frakter deg rundt i fylket med buss.

kajak

Reisen hit - med ferge

 

Fjordline har daglige anløp med ferge mellom Hirtshals i Danmark og Langesund i Telemark og mellom Strømstad i Sverige og Sandefjord i Vestfold.
Color Line har daglige anløp mellom Hirtshals og Larvik i Vestfold, og mellom Strømstad i Sverige og Sandefjord i Vestfold.
 

Reisen hit - med fly

Nærmeste flyplass er Sandefjord Lufthavn Torp (TRF) som ligger 45 minutter med bil fra Skien sluse og Hjellebrygga - som er første avgangssted for en båtreise opp Telemarkskanalen.