Båtene møtes ved Lunde Slusekro

Universell Utforming

Prosjektet «Inkluderende reiseliv i Telemark»
Vi er med i bedriftsnettverkprosjektet «Inkluderende reiseliv i Telemark» for å få kunnskap om tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse i vår reiselivsbedrift.
Vi kan dessverre ikke tilby universelt utformede aktiviteter/opplevelser  – det har vi ingen mulighet til, men vi jobber med å tilrettelegge for alle så langt vi har mulighet. 
«Ingen kan tilrettelegge alt for alle, men alle kan tilrettelegge noe for noen» er prosjektets slagord og beskriver også godt vår hensikt.

Reise med kanalbåtene
Kanalbåtene er gamle og har ingen mulighet til universell utforming. Særlig for bevegelseshemmede kan det være en utfordring om bord. Det er imidlertid mulig å reise med oss, med noen unntak. Landgangene er for eksempel ikke dimensjonert for elektriske rullestoler, mens en manuell rullestol går fint.

For passasjerer med bevegelseshemninger anbefaler vi å reise fra/til påstigningssteder der man går om bord mens båten ligger i en sluse. Dette fordi det kan være bratt stigning fra brygge til båt på de stedene der båten legger til ved en kai/brygge. Vår anbefalte strekning er fra Ulefoss til Lunde.

Det er trapp ned til serveringsstedet om bord og bevegelseshemmede kan derfor ha problemer med å komme seg ned. Det er toaletter oppe på dekk. På M/S Henrik Ibsen er det et HC-toalett på dekk, mens det på de andre båtene er høy terskel inn til toalettet.

Hvis du ønsker på reise med oss på en tur som inkluderer buss, så vær oppmerksom på at den bevegelseshemmede da må ha mulighet til å komme seg inn i bussen ved egen hjelp eller ved hjelp av ledsager. 
Hvis dette ikke er mulig er alternativet å bestille en taxi som er tilpasset rullestol. Både Ulefoss taxi og Lunde taxi tilbyr det.

Når det gjelder andre grupper enn bevegelseshemmede så har vi ikke spesielle tiltak. Vi har hatt svaksynte reisende som har hatt med egen synstolk og det har fungert bra og gitt godt utbytte av turen.

Sluseanleggene
Mange besøker Telemarkskanalen fra land, og da gjerne i sluseanleggene. De ulike anleggene er svært forskjellig utformet fordi de er bygget for å passe i terrenget.

Vrangfoss sluser (mellom Ulefoss og Lunde) er vårt hovedanlegg. Her er det en fin park rundt det spektakulære sluseanlegget samt kiosk og restaurant. 
Det kan være tungt å ta seg rundt i rullestol pga. skrånende terreng. Anlegget har grusveier, mens det helt inntil slusekanten er brolegging og enkelte trappetrinn.
Les mer om Vrangfoss sluser

Lunde sluse er også ett av hovedanleggene våre. Her er det flatt og mye enklere å ta seg rundt og kan derfor anbefales for bevegelseshemmede.
Herfra går det også en «folkesti» som er universelt utformet. På stien kan man gå langs vannet fra Lunde sluse til Lunde sentrum. 
Les mer om Lunde sluse

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål om tilrettelegging på/ved Telemarkskanalen så kontakt oss gjerne. 
Telefon 409 20 000
E-post: [email protected]