activity widget front page

En båtreise på Telemarkskanalen kan fint kombineres med overnatting.
Flere overnattingssteder langs kanalen tilbyr ferdige pakkeløsninger med båttur og overnatting.