Det er lagt opp til at en skal kunne kombinere et besøk på Dalen Hotel med båttur på telemarkskanalen, og det er daglige bussavganger i begge retninger mellom hotellet, Amodt og Skien slik at en eksempelvis kan ta båten fra Dalen Hotel til Ulefoss om morgenen og returnere med buss om ettermiddagen eller omvendt. Kanalsesongen starter medio. mai og varer frem til medio.

Linjekart Telemarkskanalen

En egen kanalbuss korresponderer for begge kanalskipene M/S Henrik Ibsen® og M/S Victoria i hovedsesongen. Etter ankomst Dalen Brygge har kanalbussen avgang kl. 18.20 retning Ulefoss og Lunde.

Hotellgjester til Dalen Hotel

Hotellets veteranbuss frakter alle hotellgjester med bagasje direkte til Dalen Hotel. Telemark bilruter kjører også fra bryggen på Dalen til Dalen hotel (en vei kr 35,-).

Seilingsplan for M/S Henrik Ibsen®

  • Skien – Dalen; onsdag, fredag søndag.
  • Dalen – Skien; tirsdag, torsdag og lørdag.
  • Dalen – Lunde – Dalen; mandager.

Seilingsplan for M/S Victoria

  • Skien – Dalen; tirsdag, torsdag og lørdag.
  • Dalen – Skien; Onsdag, fredag og søndag.
  • Skien – Lunde – Skien; mandager.