Telemarkskanalen FKF

Skiensvassdraget og Telemarkskanalen – en samling med kunnskap

De Historiske Hoteller og Spisesteder

De Historiske er en unik medlemsorganisasjon bestående av mange av Norges mest sjarmerende hotell og spisesteder.

Thon Hotels

M/S Henrik Ibsen og Dalen Hotel har partneravtale med Thon Hotels og samarbeider om distribusjon, salg og markedsføring.

Visit Dalen

Turistkontoret på Dalen i Tokke Kommune.

Visit Telemark

Visit Telemark er salgs- og markedsføringsselskapet for reiselivet i Telemark.

Regionalparken

Telemarkskanalen regionalpark ble etablert i 2012 som et interkommunalt samarbeid mellom de seks kanalkommunene, Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF. Formålet er å øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene som er knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.

Telemark Utviklingsfond

Formålet til Telemark Utviklingsfond (TUF) er at TUF skal være et virkemiddel som bidrar til å skape og underbygge positiv befolknings- og næringsutvikling i alle deler av Telemark Fylke.

Norwegian Hospitality Group

Norwegian Hospitality Group eier og drifter både Dalen Hotel og M/S Henrik Ibsen, i tillegg til Thon Hotel Vettre, Thon Hotel Linne, Thon Hotel Halden, Park Hotel Halden, Son Spa og Strömstad Spa & Resort.