For informasjon, priser og booking, besøk nettsidene til Dalen Hotel Telemark.